โครงการ English camp at Sentral College Penang Malaysia

กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ ณ Sentral College Penang ประเทศมาเลเซียและทัศนศึกษ... อ่านต่อ


โครงการพี่พบน้อง ในโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทไทย ประจำปี 2559 วันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2559

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้อนุมัติโครงการ “พัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทไทย” นักศึกษา สาข... อ่านต่อ


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Comanche ซอฟต์แวร์บริหารจัดการโรงแรมคุณภาพ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Comanche ซอฟต์แวร์บริหารจัดการโรงแรมคุณภาพ) โดยได้รับเกียรต... อ่านต่อ


นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม ธรร. 571 เข้าทัศนศึกษาดูงาน ณ โรงแรมดุสิตธานี โรงแรมในเครือของคนไทย หนึ่งในความภาคภูมิใจของประเทศไทย

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม ธรร. 571 เข้าทัศนศึกษาดูงาน ณ โรงแรมดุสิตธานี ... อ่านต่อ